Your browser does not support JavaScript!
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

:::
課程規劃


課程規劃表

   •大學部課程規劃

   •碩士班課程規劃

   •碩專班課程規劃

本學期實際開課時間表

   •大學部實際開課表

   •碩士班實際開課表

   •碩專班實際開課表

 教師解惑時間表

   106學年度第2學期

   106學年度第1學期

智慧投資與程式交易學程

   •「智慧投資與程式交易學程」規劃書

   •智慧投資與程式交易學程申請書

金融科技與智慧投資學程

   •「金融科技與智慧投資學程」規劃書

   •金融科技與智慧投資學程申請書

 

 

學程申請專區 [ 2018-06-21 ]
 
 
 
 
 
課程規劃表 [ 2011-10-23 ]